Betekenis van:
vondst

vondst (de ~ | meervoud vondsten)
Zelfstandig naamwoord
  • gevonden voorwerp
"een aardige vondst"
"een vondst doen"

Hyperoniemen

vondst
Zelfstandig naamwoord
  • iets dat vaak door goed geluk gevonden wordt, vaak op een archeologische site
"De vondst van de muurtekening bewees het prehistorisch leven in de regio."
vondst
Zelfstandig naamwoord
  • het ergens achter komen of uitvinden

Synoniemen

Hyperoniemen

vondst
Zelfstandig naamwoord
  • gevonden voorwerp

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. De situatie van de varkensvleesmarkt in Ierland is bijzonder kritiek, rekening houdend met de recente vondst van hoge percentages polychloorbifenylen (PCB’s) in varkensvlees van oorsprong uit Ierland.
  2. Nederland heeft op 1 en 3 maart 2010 echter de vondst gemeld van Anoplophora chinensis (Forster) op nader omschreven planten van oorsprong uit twee in het register opgenomen plaatsen van productie.
  3. Op 23 december 2009 heeft de Commissie China ervan in kennis gesteld dat zij verwachtte dat de vondst van Anoplophora chinensis (Forster) moest leiden tot een automatische verwijdering van de betrokken plaats van productie uit het register.
  4. De situatie van de varkensvleesmarkt in Ierland is bijzonder kritiek, rekening houdend met de recente vondst van hoge percentages dioxine en polychloorbifenylen (PCB’s) in varkensvlees van oorsprong uit Ierland.
  5. De vondst van het nieuwe A/H1N1-influenzavirus in een varkensbeslag in Canada is het eerste geconstateerde mogelijke geval van de overdracht van mens op dier van dit bijzondere nieuwe virussubtype.
  6. Overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder h), derde alinea, van Richtlijn 2000/29/EG moet Griekenland op een regelmatige en systematische basis officiële onderzoeken uitvoeren naar de aanwezigheid van die schadelijke organismen en de Commissie onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van iedere vondst van een dergelijk organisme.