Betekenis van:
voorbehouden

voorbehouden
Werkwoord
 • in reserve houden, slechts voor een bepaald doel bestemmen
"Vele catacomben begonnen als [.. familiegraven, die de eigenaars, die pas tot het christelijke geloof gekomen waren, niet voorbehielden voor leden van hun eigen familie, maar [.. ook beschikbaar stelden voor hun geloofsgenoten."
voorbehouden
Werkwoord
 • ''zich iets ~'' een recht opeisen
"Hij behield zich het recht voor iemand die zich misdroeg de toegang te ontzeggen."

Voorbeeldzinnen

 1. Voorbehouden
 2. Niet-voorbehouden
 3. Voorbehouden opdrachten
 4. Artikel 35: Voorbehouden
 5. Verbod op voorbehouden
 6. Voorbehouden aan de autoriteiten
 7. Andere voorbehouden zijn niet toegestaan.
 8. Beschrijving van voorbehouden, beperkingen of uitsluitingen
 9. Postdiensten — voorbehouden universele diensten, niet-voorbehouden universele diensten en niet-universele diensten — financiële en overige diensten.
 10. De intekening op deze voorbehouden kapitaalverhoging is als volgt verdeeld:
 11. RUIMTE VOORBEHOUDEN VOOR STEMPEL VAN DE AANGESCHREVEN INSTANTIE/AUTORITEIT
 12. De Commissie heeft bij controle vastgesteld dat in de interne boekhouding duidelijk wordt onderscheiden tussen universele (onderscheiden naar voorbehouden en niet-voorbehouden) en niet-universele diensten.
 13. Indien van toepassing, de vermelding dat de opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen of dat de uitvoering ervan is voorbehouden in het kader van programma’s voor beschermde arbeid.
 14. Bovendien stelt de Postwet een uitdrukkelijk verbod op het subsidiëren van niet-voorbehouden universele postdiensten uit de opbrengsten uit voorbehouden diensten.
 15. Veld 15.014-019: voorbehouden voor toekomstige definities (Reserved for future definition — RSV)