Betekenis van:
voorlichten

voorlichten
Werkwoord
 • iemands pad belichten, bijschijnen
"Ze slofte de donkere gang door en met de kandelaar in de hand lichtte zij mij voor.}}blz 142, De stille man"
voorlichten
Werkwoord
 • iemand instructie geven, leren hoe met iets omgegaan moet worden
"De gedupeerden vinden dat ze onvoldoende zijn voorgelicht over de risico's van die beleggingen."

Voorbeeldzinnen

 1. met andere voorlichten.
 2. met het dimlicht en andere voorlichten.
 3. Procedures voor het voorlichten van de passagiers.
 4. Het voorlichten van de passagiers/demonstreren van veiligheidsinrichtingen en -procedures
 5. met het groot licht en de andere voorlichten.
 6. Het voorlichten van de passagiers/demonstreren van veiligheidsinrichtingen en -procedures
 7. de gebruiker voorlichten over Europese filtersoftware en -diensten en over meldpunten alsmede stelsels voor zelfregulering;
 8. Het lichtdoorlatende gedeelte van de retroflector mag bepaalde delen gemeen hebben met het zichtbare vlak van andere voorlichten.
 9. De spoorwegonderneming moet er voor zorgen dat een aankomende trein duidelijk zichtbaar is en als zodanig kan worden herkend door de aanwezigheid en de plaatsing van witte, ontstoken voorlichten.
 10. Aangezien communicatie van cruciaal belang is bij crisisbeheer, moet in het bijzonder aandacht worden geschonken aan het voorlichten van de bevolking en het doeltreffend communiceren met de burgers via de pers en de diverse communicatiemiddelen en -kanalen van de Commissie te Brussel en/of de meest gepaste plaats.
 11. het aanmoedigen van dienstenaanbieders om gedragscodes op te stellen voor kwesties zoals de behandeling van procedures voor kennisgeving en verwijdering op een transparante en gewetensvolle manier, en het voorlichten van de gebruikers over een veiliger gebruik van het internet en het bestaan van meldpunten voor het aangeven van illegale inhoud;
 12. De MEDIA-desks en MEDIA-antennes fungeren als uitvoerende organen op nationaal niveau, met inachtneming van artikel 54, lid 2, onder c), en lid 3, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002, en hebben met name de volgende doelstellingen:a) de professionele actoren in de audiovisuele sector voorlichten over de verschillende vormen van steun die het beleid van de Europese Unie hun te bieden heeft;