Betekenis van:
voortbewegen

Werkwoord

voortbewegen
aandrijven, doen bewegen
"Het uurwerk wordt voortbewogen door middel van opgetrokken gewichten."
voortbewegen
zich verplaatsen, in beweging zijn
"De slang bewoog zich met zijdelingse kronkels bliksemsnel voort over het zand."