Betekenis van:
voortbrengen

voortbrengen
 • Iets creëren, werken of wat werk verrichten met resultaat; iets bouwen; produceren; verzorgen, of veroorzaken dat iets ontstaat.
voortbrengen
 • Zaken maken, gewoonlijk op grote schaal, met werktuigen en ofwel lichamelijke arbeid of machinale bewerking.

Voorbeeldzinnen

 1. Het bedrijf mag daarnaast ook andere (niet-agrarische) goederen en diensten voortbrengen.
 2. Perzikbomen (Perzikbomen die vruchten met wit vruchtvlees voortbrengen), tussen „Andere” en „Nectarines”:
 3. Toestellen voor het gericht verspreiden of voortbrengen van rook, gas en pyrotechnische stoffen, voor militaire doeleinden.
 4. Perzikbomen (Perzikbomen die vruchten met geel vruchtvlees voortbrengen), tussen „Andere” en „Nectarines”:
 5. De begunstigden zijn de erkende producentenverenigingen of de consortia en/of organisaties die de producenten vertegenwoordigen die BOB-producten voortbrengen.
 6. Bij polygame soorten dient de geslachtverhouding zodanig te zijn dat de meeste wijfjes bevrucht raken en levende nakomelingen voortbrengen.
 7. Milieuvriendelijkere productie kan bijvoorbeeld leiden tot meer mogelijkheden om afvalstoffen te recycleren, en op die wijze extra inkomsten voortbrengen.
 8. Een goederenwagen kan alleen stationair geluid voortbrengen, wanneer deze is uitgerust met hulpinrichtingen zoals motoren, generatoren, koelsystemen.
 9. toestellen voor het gericht verspreiden of voortbrengen van rook, gas en pyrotechnische stoffen, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik;
 10. een beschrijving van de werkzaamheden die dergelijk afval voortbrengen, en van eventuele daaropvolgende behandelingen die dit afval zal ondergaan;
 11. De uitsluiting van commerciële transacties betekent dat de sector „overheid” (S.13) alleen de institutionele eenheden omvat die als hoofdfunctie niet-marktdiensten voortbrengen.
 12. In het geval van installaties die bewaarde afvalstoffen voortbrengen, wordt dit jaarlijkse programma opgenomen in het werkprogramma dat overeenkomstig artikel 5 moet worden ingediend.
 13. de puntbronnen van kleine gloeilampen moeten ten minste 150 mcd gemiddelde sferische lichtsterkte voortbrengen bij een afstand van ten hoogste 0,1 m tussen de lampen;
 14. ontworpen voor het voortbrengen van minder dan 0,04 deeltjes/cm2 met een meetbare deeltjesgrootte van meer dan 0,1 micrometer in doorsnede;
 15. ontworpen voor het voortbrengen van minder dan 0,04 deeltjes/cm2 met een meetbare deeltjesgrootte van meer dan 0,1 micrometer in doorsnede;