Betekenis van:
vrijheidsberoving

vrijheidsberoving
Zelfstandig naamwoord
 • het iemand de mogelijkheid ontnemen vrij te zijn
"Er zijn vele regimes in de wereld waar vrijheidsberoving aan de orde van de dag is."
vrijheidsberoving
Zelfstandig naamwoord
 • het iemand wederrechtelijk in detentie houden

Voorbeeldzinnen

 1. Vrijheidsberoving
 2. ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving en gijzeling;
 3. ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving en gijzeling,
 4. ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving en gijzeling,
 5. ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving en gijzeling
 6.  ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving en gijzeling;
 7. ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving en gijzeling;
 8. Ontvoering, ontvoering voor losgeld, illegale vrijheidsberoving
 9. Onwettige arrestatie of vrijheidsberoving door een overheidsinstantie
 10. Fysiek, seksueel en psychologisch geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen of dreiging daarmee, dwang of willekeurige vrijheidsberoving, zowel in het openbare leven als in de privésfeer, vormen een inbreuk op hun recht op leven, veiligheid, vrijheid, waardigheid en lichamelijke en emotionele integriteit en een ernstige bedreiging voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de slachtoffers van dergelijk geweld.
 11.  Deelneming aan een criminele organisatie  Terrorisme  Mensenhandel  Seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie  Illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen  Illegale handel in wapens, munitie en explosieven  Corruptie  Fraude, met inbegrip van fraude waardoor de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen worden geschaad in de zin van de Overeenkomst van 26 juli 1995 aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen  Georganiseerde of gewapende diefstal  Illegale handel in cultuurgoederen, waaronder antiquiteiten en kunstvoorwerpen  Oplichting  Racketeering en afpersing  Namaak van producten en productpiraterij  Vervalsing van administratieve documenten en handel in valse documenten  Vervalsing van betaalmiddelen  Illegale handel in hormonale stoffen en andere groeibevorderaars  Witwassen van opbrengsten van misdrijven  Valsemunterij met inbegrip van namaak van de euro  Informaticacriminaliteit  Milieumisdrijven, met inbegrip van de illegale handel in bedreigde diersoorten en de illegale handel in bedreigde planten- en boomsoorten  Hulp aan illegale binnenkomst en illegaal verblijf  Moord en doodslag, zware mishandeling  Illegale handel in menselijke organen en weefsels  Ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving en gijzeling  Racisme en vreemdelingenhaat  Illegale handel in nucleaire en radioactieve stoffen  Handel in gestolen voertuigen  Verkrachting  Opzettelijke brandstichting  Misdrijven die onder de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof vallen  Kaping van vliegtuigen/schepen  Sabotage