Betekenis van:
vrijwilliger

vrijwilliger (de ~ | meervoud vrijwilligers)
Zelfstandig naamwoord
  • iemand die vrijwillig iets doet; vrijwilliger

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. of als vrijwilliger
  2. of als vrijwilliger
  3. Vrijwilligerswerk komt ten goede aan de individuele vrijwilliger, aan gemeenschappen en aan de samenleving als geheel.
  4. Werkkring gevonden na eerdere ervaring bij hetzelfde bedrijf (vakantiebaan, baan tijdens studie, stage, baan als vrijwilliger)
  5. Onverminderd artikel 3 moeten onderdanen van een derde land die verzoeken om als vrijwilliger te worden toegelaten, voldoen aan de in artikel 6 gestelde algemene voorwaarden en:
  6. De jonge vrijwilliger neemt in een ander land dan het land van verblijf deel aan een niet-winstgevende en onbezoldigde activiteit ten behoeve van de gemeenschap.
  7. De nieuwe communautaire regels zijn gebaseerd op definities van de begrippen student, stagiair, onderwijsinstelling en vrijwilliger die al eerder in het Gemeenschapsrecht zijn gebruikt, met name in de verschillende communautaire programma's ter bevordering van de mobiliteit van de betrokkenen (Socrates, Europees vrijwilligerswerk, enz.).