Betekenis van:
waardigheid

waardigheid (de ~ | meervoud waardigheden)
Zelfstandig naamwoord
 • ambt van aanzien
"een waardigheid bekleden"

Synoniemen

Hyperoniemen

waardigheid
Zelfstandig naamwoord
 • verbindingsmogelijkheid; de door een getal uitgedrukte verbindings- of vervangingswaarde van het atoom van een element, vergeleken met een atoom waterstof

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Het is beneden haar waardigheid om zoiets te zeggen.
 2. Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
 3. de menselijke waardigheid aantasten;
 4. Gelijke waardigheid van en gelijk respect voor alle culturen
 5. de menselijke waardigheid en de integriteit van de aanvragers eerbiedigen;
 6. Bij de verrichting van hun taken eerbiedigen consulaire medewerkers de menselijke waardigheid volledig.
 7. Zorgen dat de menselijke waardigheid gerespecteerd wordt in detentiecentra en gevangenissen.
 8. De grenscontroles moeten zodanig worden uitgevoerd dat de menselijke waardigheid volledig wordt geëerbiedigd.
 9. De grenswachters oefenen hun taken uit met volledige eerbiediging van de menselijke waardigheid.
 10. bevordering van interculturele dialoog, van culturele verscheidenheid en van eerbiediging van de gelijke waardigheid van alle culturen;
 11. Strafbare feiten tegen de vrijheid en waardigheid van personen en andere beschermde belangen, inclusief racisme en xenofobie
 12. Garanderen dat de menselijke waardigheid en persoonlijke veiligheid in detentiecentra, gevangenissen en psychiatrische inrichtingen gerespecteerd worden, overeenkomstig de internationale verdragen.
 13. Garanderen dat de menselijke waardigheid en persoonlijke veiligheid in detentiecentra, gevangenissen en psychiatrische inrichtingen gerespecteerd worden, overeenkomstig de internationale verdragen.
 14. In de regelingen voor de ontvangst van aanvragers dient voldoende rekening te worden gehouden met de menselijke waardigheid.
 15. Het recht op weerwoord laat andere rechtsmiddelen die ter beschikking staan van personen wier waardigheid, eer, reputatie of persoonlijke levenssfeer door de media is aangetast, onverlet.