Betekenis van:
waarschuwen

waarschuwen
Werkwoord
 • iemand verwittigen dat er mogelijke gevaren, problemen of gevolgen zijn
"Hij werd gewaarschuwd dat vandalisme niet getolereerd zou worden."

Voorbeeldzinnen

 1. Ik zal hem waarschuwen.
 2. Waarschuwen van andere gebruikers
 3. een geluidsignaleerinrichting om personen te kunnen waarschuwen,
 4. De gast wordt gevraagd het personeel te waarschuwen bij lekkages;
 5. consumenten te waarschuwen voor een aan een product verbonden risico;
 6. Wanneer een deur vanaf het centrale punt wordt gesloten, moet een geluidssignaal waarschuwen zodra de deur begint te sluiten en blijven waarschuwen tot zij volledig is gesloten.
 7. het stuurhutpersoneel te waarschuwen wanneer een vooraf gekozen hoogte wordt genaderd; en
 8. Mogelijke acties zijn: snelheid aanpassen, van rijvak veranderen, anderen waarschuwen enz.
 9. Mogelijke acties zijn: snelheid aanpassen, van rijvak veranderen, anderen waarschuwen enz.
 10. De gasten moet worden verzocht het personeel te waarschuwen bij een lek.
 11. de leiding van de organisatie waarschuwen bij buitensporige vertragingen bij het opstellen van de inspectieverslagen.
 12. de gast wordt gevraagd om het personeel te waarschuwen bij lekkages;
 13. Brandstoftanks moeten worden uitgevoerd met vulbegrenzers die waarschuwen wanneer 90 % van de nominale inhoud bereikt is.
 14. het stuurhutpersoneel te waarschuwen wanneer een vooraf gekozen hoogte wordt genaderd; en
 15. te zijn voorzien van een meldingssysteem bestaande uit geluids- en lichtsignalen waarmee het stuurhutpersoneel het kajuitpersoneel kan waarschuwen en omgekeerd;