Betekenis van:
wagenpark

wagenpark (het ~ | meervoud wagenparken)
Zelfstandig naamwoord
 • al de beschikbare auto's van een dienst of bedrijf

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Ondersteunende diensten voor wagenpark
 2. Beheer van wagenpark
 3. Beheer, reparatie en onderhoud van wagenpark
 4. Hun aandeel in het totale wagenpark zal de komende jaren allicht stijgen.
 5. Aan de vraagzijde rijden in Piemonte circa 5500 voertuigen op methaan (wat overeenstemt met 0,16 % van het wagenpark).
 6. Het vervoer van de verzender naar de opslagplaatsen kan zonder grote problemen worden uitgevoerd door het huidige EX-wagenpark.
 7. Op het niveau van heel Italië rijden er circa 330000 voertuigen op methaan, wat overeenstemt met 0,80 % van het wagenpark.
 8. Dezelfde onderneming onderhoudt en repareert het wagenpark van Sauter Verpachtung GmbH, Autokontor Bayern GmbH, MBE en MUW.
 9. Het vervoer van de verzender naar de opslagplaatsen kan zonder grote problemen worden uitgevoerd door het huidige EX-wagenpark.
 10. De verspreiding ervan zou een effect moeten hebben op het openbaar vervoer, het wagenpark van nutsbedrijven en het goederenvervoer over de weg.
 11. Besluit van de regionale regering nr. 13-7622: „Verspreiding van het gebruik van methaan en LPG alsmede andere vernieuwende aandrijvingsvormen met gering milieueffect in het wagenpark voor openbaar vervoer.
 12. De vorm van de aangevraagde vrijstelling, de grootte van het wagenpark in kwestie en het soort goederen dat hier vervoerd wordt, zijn niet van dien aard dat zij een bedreiging voor de veiligheid op de weg zullen vormen.
 13. Een aantal lidstaten beschikken over een uitgebreid 1520 mm-spoornet waarop wagens worden ingezet die behoren tot het gemeenschappelijk wagenpark van de landen van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS).
 14. Rollend materieel dat voor het eerst in dienst wordt genomen in een derde land en bedoeld is voor gebruik in de Europese Unie als onderdeel van het gemeenschappelijke 1520 mm-wagenpark wordt niet ingeschreven in het NVR.
 15. Rollend materieel dat voor het eerst in gebruik wordt genomen in Estland, Letland of Litouwen en bestemd is voor gebruik buiten de Europese Unie als onderdeel van het gemeenschappelijke 1520 mm-wagenpark moet zowel in het NVR als in de gegevensbank van de Raad voor het spoorvervoer van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten worden ingeschreven.