Betekenis van:
waterweg

waterweg
  • Een rivier, kanaal of ander navigeerbaar stuk water dat wordt gebruikt voor verzoer of transport.

Voorbeeldzinnen

  1. as van de waterweg, met kilometeraanduiding,
  2. vaarweginformatie: geografische, hydrologische en administratieve informatie over de waterweg (vaarweg).
  3. Mechanische signaal-/veiligheids-/bedieningstoest. e.d. v. spoor-/tramweg; delen hiervan voor spoor-/tram-/verkeers/waterweg, vliegveld e.d.
  4. In de motivering die de lidstaat samen met zijn verzoek moet indienen, moet worden verwezen naar de lage verkeersdichtheid en naar de economische omstandigheden op de desbetreffende waterweg.
  5. De voor de waterwegen van het net vastgestelde technische minimumkenmerken komen overeen met die van het profiel van klasse IV dat geschikt is voor schepen of duweenheden met een lengte van 80 tot en met 85 m en een breedte van 9,50 m. Wanneer een in dit net opgenomen waterweg wordt gemoderniseerd of aangelegd, dienen de technische specificaties ten minste overeen te komen met die van klasse IV en de latere overgang naar klasse Va/Vb mogelijk te maken alsmede voldoende ruimte te bieden voor de in het gecombineerd vervoer gebruikte schepen.