Betekenis van:
wedstrijd

wedstrijd
Zelfstandig naamwoord
 • een strijd van twee of meer personen om uit te maken wie op een bepaald gebied de beste is

Voorbeeldzinnen

 1. Tom won de wedstrijd.
 2. De wedstrijd vond niet plaats.
 3. De wedstrijd eindigde in een gelijkspel.
 4. We keken een baseball wedstrijd op televisie.
 5. Ons team heeft de wedstrijd gewonnen.
 6. Welk team heeft de wedstrijd gewonnen?
 7. Zij deed mee aan de wedstrijd.
 8. De wedstrijd werd afgelast vanwege regen.
 9. Welk team zal de wedstrijd winnen?
 10. De wedstrijd is afgeblazen vanwege de hevige regenval.
 11. Het maakt niet uit welk team de wedstrijd wint.
 12. Na de wedstrijd ruilden de spelers van shirt.
 13. indien het evenement uit verscheidene spelen of wedstrijden bestaat, zijn de bepalingen van toepassing zolang elk spel of elke wedstrijd aan de gang is;
 14. De finale wedstrijd van de Oostenrijkse voetbalbeker vindt een bijzondere algemene weerklank in Oostenrijk omdat voetbal de meest populaire sport is in deze lidstaat.
 15. De gemeenschappelijke ontwerpen voor de verschillende denominaties werden tijdens de Europese Raad van Amsterdam van december 1997 door de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten gekozen na een door de Commissie georganiseerde wedstrijd.