Betekenis van:
weerlegging

weerlegging
Zelfstandig naamwoord
  • een betoog waarmee men iets weerlegt
"Zijn argumenten waren niet erg sterk, want er waren veel weerleggingen."

Voorbeeldzinnen

  1. Weerlegging
  2. Weerlegging van de argumenten van de Franse autoriteiten
  3. Voor elke vermoede aanwezigheid van het organisme waarvoor de screeningtest(en) volgens de in bijlage I beschreven methoden een positieve uitslag heeft (hebben) opgeleverd en waarvoor de bevestiging of de weerlegging na de volledige uitvoering van genoemde methoden nog wordt afgewacht, moeten:
  4. Voor elke vermoede aanwezigheid van het organisme waarvoor de screeningstests voor in de lijst opgenomen plantaardig materiaal en voor alle andere gevallen volgens de methoden in bijlage II een positieve uitslag geven en waarvoor de bevestiging of de weerlegging na de volledige uitvoering van die methoden nog wordt afgewacht, moeten: