Betekenis van:
werker

werker (de ~ | meervoud werkers)
Zelfstandig naamwoord
 • iem. die werkt
"noeste werkers"
"een harde werker"

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Tom is een goede werker.
 2. Toen hij jong was, was hij een harde werker.
 3. pedagogisch werker („éducateur/trice”);
 4. pedagogisch werker („Erzieher”),
 5. van staatswege erkend pedagogisch werker („staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)”);
 6. van staatswege erkend orthopedagogisch werker („staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(-in)”);
 7. beroep overeenkomstig de International Standard Classification of Occupations (ISCO-88 (COM)): handarbeider, hoofdarbeider; ICT-werker, niet-ICT-werker.
 8. beroep overeenkomstig de International Standard Classification of Occupations (ISCO-88 (COM)): handarbeider, hoofdarbeider; ICT-werker, niet-ICT-werker.
 9. beroep overeenkomstig de International Standard Classification of Occupations (ISCO-08): handarbeiders; hoofdarbeiders; ICT-werker, niet-ICT-werker.
 10. beroep overeenkomstig de International Standard Classification of Occupations (ISCO-88): handarbeiders; hoofdarbeiders; ICT-werker, niet-ICT-werker.
 11. Het advies over de sociale situatie van de aanvrager wordt uitgebracht door een maatschappelijk werker van de bevoegde instelling in de zin van artikel 3.
 12. Bij een geschil tussen de aanvrager en de maatschappelijk werker over de sociaaleconomische analyse wordt het dossier om advies voorgelegd aan een paritair comité, dat op initiatief van de Commissie is opgericht.
 13. Op grond van het medische advies en de bovengenoemde analyse stelt de maatschappelijk werker overeenkomstig artikel 10 het bedrag voor dat als financiële steun ter aanvulling van het pensioen moet worden toegekend alsmede de periode gedurende dewelke deze steun wordt toegekend en de herziening, indien hij dit nodig acht, van de sociale situatie en de gezondheidstoestand van de betrokken persoon.
 14. Alle productiviteitsindicatoren tonen verbetering: stijging van de totale werfproductiviteit uitgedrukt in persoonuren/gbt met 15 % (van 67 tot 58), evenals stijging van de productiviteit van de installatie voor voorbehandeling van metallurgisch materiaal uitgedrukt in hoeveelheid verwerkte staal (t) per één werker — met 14 % (van 13,65 tot 15,60) en uitgedrukt in persoonuren per één ton verwerkte staal — met 31 % (van 127 tot 97).
 15. De begunstigde becijferde de totale productiviteitstoename met behulp van deze factoren: verkorting van de productiecyclus met 20/12/8 dagen in afhankelijkheid van het scheepstype, verlaging van de werkomvang ongeveer met 12000 persoonuren per één schip, productiviteitstoename van de installatie voor voorbehandeling van metallurgisch materiaal uitgedrukt door de hoeveelheid verwerkt staal (t) per één werker met 14 % van 13,65 tot 15,60, productiviteitstoename van de installatie voor voorbehandeling van metallurgisch materiaal uitgedrukt door het aantal persoonuren per één ton verwerkte staal met 31 % van 127 tot 97.