Betekenis van:
werkvloer

werkvloer (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • werkplek v.h. uitvoerend personeel
"de afstand tussen de leiding en de werkvloer is er onnodig groot"
"op de werkvloer"

Hyperoniemen

werkvloer
Zelfstandig naamwoord
 • de plaats waar gewerkt wordt
"De werkvloer gonsde van de bedrijvigheid."

Voorbeeldzinnen

 1. Veiligheid: 79 cursussen gericht op het ontwikkelen van een veiligheidscultuur op de werkvloer.
 2. Bovendien zal zij haar uitrusting en werkmethodes moderniseren, de veiligheid op de werkvloer verbeteren en een kwaliteitsplan ISO 9001 opstellen.
 3. veranderingen in de bedrijfsvoering, in de organisatie op de werkvloer of in de externe betrekkingen die sterk gelijken op organisatiemethoden die in de onderneming reeds in gebruik zijn,
 4. Deze cursussen zijn weer in vier hoofdthema’s onderverdeeld: Basisveiligheid op de werkvloer; Veilig gebruik van apparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen; Veilig voetgangersverkeer; Vaststelling en preventie van risico of gevaar.
 5. "technologie" voor de "ontwikkeling" van integratie-"programmatuur" voor het inbouwen van expertsystemen in "numerieke besturings"-eenheden ten behoeve van geavanceerde beslissingsondersteuning voor verrichtingen op de werkvloer;
 6. Veiligheid. De meeste cursussen die in de vier thema’s worden aangeboden (Basisveiligheid op de werkvloer, Veilig gebruik van machines en persoonlijke beschermingsmiddelen, Veilig voetgangersverkeer en Vaststelling en preventie van risico en gevaar) worden als noodzakelijk beschouwd om een veiligheidscultuur op de werkvloer te vestigen.
 7. Indien de stof niet aan de indelingscriteria voldoet, dient de reden van opneming in punt 3 te worden vermeld, bijvoorbeeld: „PBT-stof” of „stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt.”
 8. Indien, met inachtneming van artikel 6 van Richtlijn 89/391/EEG en artikel 3 van deze richtlijn, tijdelijke werkzaamheden op hoogte niet veilig en onder passende ergonomische omstandigheden op een daartoe geschikte werkvloer kunnen worden uitgevoerd, worden de meest geschikte arbeidsmiddelen gekozen om veilige arbeidsomstandigheden te waarborgen en te handhaven.
 9. Er staan 1455 miljard SIT (6,06 miljoen EUR) investeringen gepland, waarbij de nadruk vooral ligt op maatregelen met het oog op een verhoging van de productiviteit, een verbetering van de situatie op de werkvloer, een beter gebruik van grondstoffen, energiebesparing en het voldoen aan milieunormen.