Betekenis van:
wissen

wissen
Werkwoord
 • (iets) door wrijven met de hand, een borstel, doek enz. van stof, vuil enz. reinigen
"de tranen uit de ogen wissen"
"zich het zweet van het voorhoofd wissen"

Synoniemen

Hyperoniemen

wissen
Werkwoord
 • het niet meer laten bestaan van

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Wissen van foutcodes
 2. Vastlegging van termijnen voor wissen en toetsing
 3. wissen van foutcodes (zie punt 3.8).
 4. Alle wijzigingen in de gegevensbank (opnemen, actualiseren, wissen) worden opgeslagen.
 5. Recht om gegevens te laten corrigeren, wissen of afschermen
 6. Schermvoorbeeld van een bevoegde autoriteit die wordt geraadpleegd over het vroegtijdig wissen van persoonlijke gegevens
 7. Lokale gegevensbeheerders van de Commissie mogen persoonsgegevens van de betrokkenen overeenkomstig artikel 4 wissen, maar kunnen deze niet inzien.
 8. Bovendien heeft de betrokkene recht op correctie van onjuiste gegevens en op het wissen van onrechtmatig verwerkte gegevens.
 9. Passende termijn worden vastgelegd voor het wissen van persoonsgegevens of een periodieke toetsing van de noodzaak van de opslag ervan.
 10. Magneetkoppen voor het wissen van videobanden, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 of 8522 [1]
 11. De betrokken lidstaat is, c.q. de betrokken lidstaten zijn, verplicht de gegevens te corrigeren of te wissen.
 12. Magneetkoppen voor het wissen van videobanden, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 of 8522 [1]
 13. Een bevoegde autoriteit kan na het einde van de informatie-uitwisseling met een andere bevoegde autoriteit de Commissie verzoeken bepaalde persoonsgegevens te wissen.
 14. Er is voorzien in bescherming tegen aanvallen gericht op wissen (een derde wist een bericht) of op herhaling of intrusie (een derde herhaalt of introduceert een bericht).
 15. nemen de nodige technische maatregelen om dergelijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijk of niet-geautoriseerd wissen, toevallig verlies, beschadiging, verspreiding of onbevoegde raadpleging.