Betekenis van:
wroeten

wroeten
Werkwoord
  • de grond omwoelen op zoek naar iets
"Hij wroette in de modder om zijn verloren ring terug te vinden."

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

  1. Alle landbouwhuisdieren, ongeacht de soort, besteden in natuurlijke omstandigheden een groot deel van de dag aan grazen/eten/wroeten op zoek naar voedsel, alsook aan sociale interacties.
  2. Alle varkens dienen te allen tijde te kunnen beschikken over voldoende materiaal om te onderzoeken en te manipuleren, met inbegrip van de mogelijkheid om te wroeten, wil men het risico van gedragsstoornissen beperken.