Betekenis van:
zelfbeschikkingsrecht

zelfbeschikkingsrecht (het ~)
Zelfstandig naamwoord
  • recht om over eigen lot te beschikken
"het zelfbeschikkingsrecht van [de Koerden]"

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt moet worden gewaarborgd door deze zelfstandig en vrijelijk te laten beslissen, ondersteund door gebruikersvriendelijke technologie, over de vraag welke persoonsgegevens betreffende zijn/haar gezondheid in zijn/haar elektronische medisch dossier worden opgeslagen en aan wie die gegevens mogen worden verstrekt, tenzij het nationale recht uitdrukkelijk anders bepaalt.