Betekenis van:
zweven

zweven
Werkwoord
 • zichzelf drijvend voortbewegen
"Een eigenschap van de adelaar is dat hij op zijn vleugels zweeft."
zweven
Werkwoord
 • in evenwicht zijn
"Hij zweefde boven de afgrond."
zweven
Werkwoord
 • heen en weer laten gaan
"De koersen waren weer lekker aan het zweven vandaag..."
zweven
Werkwoord
 • een politieke functionaris binnen het landsbestuur.

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. „rook”: deeltjes die in de uitlaatstroom van een dieselmotor zweven die licht absorberen, weerkaatsen of breken;
 2. Persistente kunststoffen die in water kunnen drijven, zweven of zinken en die enig gebruik van het water kunnen hinderen.
 3. inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zweven dagen van de maand januari 2009 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 616/2007 geopende tariefcontingenten zijn ingediend voor vlees van pluimvee
 4. De invoercertificaataanvragen die tijdens de eerste zweven dagen van de maand juli 2009 zijn ingediend voor de deelperiode van 1 oktober tot en met 31 december 2009, hebben voor bepaalde contingenten betrekking op een hoeveelheid die de beschikbare hoeveelheid overschrijdt.
 5. De invoercertificaataanvragen die tijdens de eerste zweven dagen van de maand december 2008 zijn ingediend voor de deelperiode van 1 januari tot en met 31 maart 2009, hebben voor bepaalde contingenten betrekking op een hoeveelheid die de beschikbare hoeveelheid overschrijdt.
 6. inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zweven dagen van de maand december 2008 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 616/2007 geopende tariefcontingenten zijn ingediend voor vlees van pluimvee
 7. De tijdens de eerste zweven dagen van de maand april 2009 voor de deelperiode van 1 juli tot en met 30 september 2009 ingediende invoercertificaataanvragen hebben voor bepaalde contingenten betrekking op een hoeveelheid die kleiner is dan de beschikbare hoeveelheid.
 8. (Publicatieblad van de Europese Unie L 189 van 17 juli 2008) Op de omslag, op bladzijde 21 in de titel, in de overwegingen 2 en 3: in plaats van: „zweven”, te lezen: „zeven”.
 9. De invoercertificaataanvragen die tijdens de eerste zweven dagen van de maand januari 2009 zijn ingediend voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2009, hebben voor bepaalde contingenten betrekking op een hoeveelheid die de beschikbare hoeveelheid overschrijdt.
 10. inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zweven dagen van de maand juli 2009 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 616/2007 geopende tariefcontingenten zijn ingediend voor vlees van pluimvee
 11. inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zweven dagen van de maand april 2009 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 616/2007 geopende tariefcontingenten zijn ingediend voor vlees van pluimvee
 12. De invoercertificaataanvragen die tijdens de eerste zweven dagen van de maand april 2009 zijn ingediend voor de deelperiode van 1 juli tot en met 30 september 2009, en, voor wat groep 3 betreft, voor de periode van 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010, hebben voor bepaalde contingenten betrekking op een hoeveelheid die de beschikbare hoeveelheid overschrijdt.