Vertaling van dele


Deens
Nederlands
dele {ww.}
verdelen 
opsplitsen
delen
splitsen
afbreken