Vertaling van forberede


Deens
Nederlands
forberede {ww.}
toebereiden
aanmaken 
bereiden 
voorbereiden