Vertaling van mange

Inhoud:

Deens
Nederlands
mange {bn.}
menig
veel 
vele

Voorbeelden in zinsverband

Deens
Nederlands

Mange tak!

Heel hartelijk bedankt.

Hun har mange penge.

Zij heeft veel geld.

Jeg har mange venner.

Ik heb veel vrienden.

Jeg købte mange bøger.

Ik kocht veel boeken.

Han bruger for mange penge.

Hij heeft een gat in zijn hand.

Jeg har ikke mange penge.

Ik heb niet veel geld.

Der er mange floder på den ø.

Er zijn veel rivieren op dat eiland.

Hvor mange bøger læser du om måneden?

Hoeveel boeken lees je per maand?

Mange engelske ord stammer fra latin.

Veel Engelse woorden komen uit het Latijn.

Mange engelske ord stammer fra latin.

Veel Engelse woorden komen uit het Latijn.

Mange europæere kender ikke det moderne Japan.

Veel Europeanen kennen het moderne Japan niet.

Jeg har for mange ting i hovedet for tiden.

Ik heb te veel dingen aan mijn hoofd op het moment.

Der er mange berømte gamle bygninger i Kyoto.

Er zijn veel beroemde oude gebouwen in Kyoto.

Den Europæiske Union oprettes med det formål at gøre en ende på de mange blodige nabokrige, der kulminerede med den anden verdenskrig.

De Europese integratie is begonnen om een eind te stellen aan de talrijke en bloedige oorlogen tussen buurlanden, die hun hoogtepunt kenden in de Tweede Wereldoorlog.