Vertaling van særegenhed


Deens
Nederlands
særegenhed {zn.}
eigenaardigheid [v]
særegenhed {zn.}
wonderlijkheid [v]
vreemdheid [v]
vreemdsoortigheid [v]
excentriciteit [v]