Vertaling van søge


Deens
Nederlands
søge {ww.}
uitzien
uitkijken 
zoeken 
opzoeken
snorren