Vertaling van skylle


Deens
Nederlands
skylle {ww.}
spoelen
schoonwassen
skylle {ww.}
spoelen
afspoelen
gorgelen