Vertaling van syv

Inhoud:

Deens
Nederlands
syv {telw.}
zeven 

Voorbeelden in zinsverband

Deens
Nederlands

Vi blev gift for syv år siden.

We zijn zeven jaar geleden getrouwd.

Han tager af sted til skolen klokken syv.

Hij vertrekt naar school om zeven uur.

En, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, ni, ti.

Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien.