Vertaling van Satzanalyse


Duits
Nederlands
Satzanalyse {zn.}
zinsontleding [v]