Vertaling van dort

Inhoud:

Duits
Nederlands
da, dort, daselbst, drüben, da drüben {bw.}
aldaar
daar 
ginder
ginds
daarginds 
d'r
er
'r

Voorbeelden in zinsverband

Duits
Nederlands

Ich wollte dort hingehen.

Ik wilde daar naartoe gaan.

Dort liegt das Problem.

Dat is nu juist het probleem.

Sie ist nicht dort hingegangen.

Ze is daar niet heen gegaan.

Sie blieb dort mehrere Tage.

Ze verbleef er voor een paar dagen.

Er stand dort eine Weile.

Hij stond daar een tijdje.

Dort ist ein Apfel auf dem Tisch.

Er ligt één appel op de tafel.

"Wo ist euer Haus?" "Dort drüben."

"Waar staat je huis?" "Daarzo."

Dort ist ein Apfel auf dem Tisch.

Er ligt een appel op tafel.

Er stand dort mit geschlossenen Augen.

Hij stond daar met gesloten ogen.

Dort scheint ein Fehler gewesen zu sein.

Het lijkt erop dat er een fout is gemaakt.

Ich wusste nicht, dass er dort war.

Ik wist niet dat hij er was.

Wir sind drei Monate lang dort geblieben.

We zijn daar drie maanden gebleven.

Bitte bewegen Sie diesen Stein von hier nach dort.

Verplaats alsjeblieft deze steen van hier naar daar.

Sein Vater isst dort zwei Mal pro Woche.

Zijn vader eet daar tweemaal per week.

Wirst du dort den ganzen Tag stehen bleiben?

Ga je daar de hele dag blijven staan?


Gerelateerd aan dort

da - daselbst - drüben - da drüben