Vertaling van im Allgemeinen

Inhoud:

Duits
Nederlands
generell, überhaupt, im Allgemeinen, gewöhnlich {bw.}
doorgaans
in het algemeen
over het algemeen
überhaupt

Voorbeelden in zinsverband

Duits
Nederlands

Japaner sind im Allgemeinen höflich.

Japanners zijn in het algemeen beleefd.

Frauen leben im Allgemeinen länger als Männer.

Vrouwen leven over het algemeen langer dan mannen.

Im Allgemeinen weiß man wenig über nicht lineare Differentialgleichungen zweiter Ordnung.

Over het algemeen weet men maar weinig over niet-lineaire differentiaalvergelijkingen van de tweede orde.


Gerelateerd aan im Allgemeinen

generell - überhaupt - gewöhnlich