Vertaling van lang

Inhoud:

Duits
Nederlands
lang {bn.}
lang 
angehen, anlangen, betreffen {ww.}
raken 
betreffen 
gelden
aangaan 

Voorbeelden in zinsverband

Duits
Nederlands

Der Weg ist lang.

De weg is lang.

Der Weg ist lang.

De weg is lang.

Wie lang ist diese Brücke?

Hoe lang is die brug?

Wie lang ist das her?

Hoe lang geleden was dat?

Es regnete fünf Tage lang.

Het regende gedurende vijf dagen.

Es war achtzig Meter lang.

Het was tachtig meter lang.

Es war acht Meter lang.

Het was acht meter lang.

Mein Rock ist zu lang.

Mijn rok is te lang.

Sie hat die ganze Nacht lang geweint.

Ze huilde de hele nacht.

Sie gab dreißig Jahre lang Musikunterricht.

Ze heeft dertig jaar lang muziekles gegeven.

Wir sind drei Monate lang dort geblieben.

We zijn daar drie maanden gebleven.

Lincolns Eltern waren ihr Leben lang arm.

Lincoln's ouders bleven hun hele leven arm.

Ich habe dreißig Jahre lang hier gelebt.

Ik heb hier dertig jaar gewoond.

Ich habe zehn Minuten lang gewartet.

Ik heb tien minuten lang gewacht.

Der Regen dauerte drei Tage lang an.

Het bleef drie dagen regenen.


Gerelateerd aan lang

angehen - anlangen - betreffen