Vertaling van verstehen

Inhoud:

Duits
Nederlands
apperzeptieren, bewußt wahrnehmen, bemerken, begreifen, verstehen {ww.}
bewust waarnemen
waarnemen 

wir verstehen
sie verstehen

wij nemen waar
zij nemen waar
» meer vervoegingen van waarnemen

hören, vernehmen, verstehen, anhören, Gehör schenken, sagen hören, mitgeteilt bekommen, erfahren, zu Ohren kommen {ww.}
horen 
verstaan 
vernemen

wir verstehen
sie verstehen

wij horen
zij horen
» meer vervoegingen van horen

Wir hören dich oft singen.
We horen je vaak zingen.
Glaubst du, dass Fische hören können?
Denk jij dat vissen kunnen horen?
begreifen, erfassen, verstehen {ww.}
begrijpen 
verstaan 
vatten 
snappen
bevatten 
beseffen 

wir verstehen
sie verstehen

wij begrijpen
zij begrijpen
» meer vervoegingen van begrijpen

Niemand kann ihn begreifen.
Niemand kan hem begrijpen.
Sie wollte es verstehen.
Ze wilde het begrijpen.


Voorbeelden in zinsverband

Duits
Nederlands

Sie wollte es verstehen.

Ze wilde het begrijpen.

Niemand kann es verstehen.

Niemand kan het verstaan.

Meine Eltern verstehen mich nicht.

Mijn ouders verstaan mij niet.

Tom konnte kaum verstehen, was Mary sagte.

Tom kon nauwelijks verstaan wat Mary zei.

Es war unmöglich, seine Fragen zu verstehen.

Het was onmogelijk zijn vragen te begrijpen.

Ich kann nicht verstehen, was sie gesagt hat.

Ik versta niet wat ze zei.

Zögern Sie nicht, zu fragen, wenn Sie etwas nicht verstehen.

Aarzel niet vragen te stellen indien je iets niet begrijpt.

Die Leute müssen verstehen, dass sich die Welt ändert.

Mensen moeten begrijpen dat de wereld verandert.

Überrascht sein, sich wundern, heißt anfangen, zu verstehen.

Verbaasd zijn, zich verwonderen, is beginnen te begrijpen.

Eine Person kann eine andere Person nicht vollkommen verstehen.

Een persoon kan een ander persoon nooit helemaal begrijpen.

Es erfordert Weisheit, um Weisheit zu verstehen: die Musik ist nichts, wenn das Publikum taub ist.

Het vereist wijsheid om wijsheid te verstaan: muziek is niets wanneer het publiek doof is.

Je mehr Sie das Buch lesen, um so weniger werden Sie es verstehen.

Hoe meer je het boek leest, hoe minder je het zal verstaan.

Haben Sie Schwierigkeiten zu verstehen, was Ihnen Frauen oder kleine Kinder sagen?

Heeft u moeite te verstaan wat vrouwen of kleine kinderen tegen u zeggen?

Die Polizei ist gut darin, zu verstehen, dass jemand meine Kreditkarte gestohlen hat und viel Geld abgehoben hat. Es ist viel schwieriger, ihnen beizubrigen, dass "jemand mein magisches Schwert gestohlen" hat.

De politie is er heel goed in om te begrijpen dat iemand mijn creditcard gestolen heeft en een heleboel geld heeft opgenomen. Het is veel moeilijker om ze bij te brengen dat "iemand mijn magische zwaard gestolen heeft".