Vertaling van Ann

Inhoud:

Engels
Nederlands
Ann, Anna, Anne {eigenn.}
Anna

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Ann gave me this present.

Ann gaf mij dit geschenk.

Ann doesn't have any sisters.

Ana heeft geen zusters.

I have to excuse myself to Ann.

Ik moet mijn verontschuldigingen aanbieden aan Ann.

Ann has a weakness for chocolate.

Ann heeft een zwak voor chocolade.

Ann had no friends to play with.

Ana had geen vrienden waarmee ze kon spelen.


Gerelateerd aan Ann

Anna - Anne