Vertaling van Latin

Inhoud:

Engels
Nederlands
Latin {zn.}
Latijn 
Few students can read Latin.
Weinig studenten kunnen Latijn lezen.
Latin is a dead language.
Het Latijn is een dode taal.
Latin {bn.}
Latijns
latin {zn.}
Latijn [o] (het ~)
Latin is the language of the future!
Latijn is de taal van de toekomst!
Many English words derive from Latin.
Veel Engelse woorden komen uit het Latijn.
latin {zn.}
Latijn
Latin is a highly inflected language.
Latijn is een taal met sterke flexie.
latin {bn.}
Latijns
latin {bn.}
Romaans

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Few students can read Latin.

Weinig studenten kunnen Latijn lezen.

Latin is a dead language.

Het Latijn is een dode taal.

This word is of Latin descent.

Dit woord is van Latijnse afkomst.

Latin is the language of the future!

Latijn is de taal van de toekomst!

Many English words derive from Latin.

Veel Engelse woorden komen uit het Latijn.

Latin is a highly inflected language.

Latijn is een taal met sterke flexie.

Many English words are derived from Latin.

Veel Engelse woorden komen uit het Latijn.

I hear Latin music is taking the music industry by storm this year.

Ik hoor dat Latijnse muziek furore maakt in de muziekindustrie dit jaar.

I don't agree with the theory that one should learn Latin in order to better understand English.

Ik ben het er niet mee eens dat je Latijn moet leren om Engels beter te begrijpen.

I do not support the theory that one has to study Latin in order to understand English better.

Ik ben geen aanhanger van de theorie dat je Latijn moet leren om Engels beter te begrijpen.

Fork-users are mainly in Europe, North America, and Latin America; chopstick-users in eastern Asia and finger-users in Africa, the Middle East, Indonesia, and India.

Mensen die met een vork eten, wonen voornamelijk in Europa, Noord-Amerika en Latijns Amerika; mensen die met stokjes eten, wonen in Oost-Azië, en mensen die met hun vingers eten wonen in Afrika, het Nabije Oosten, Indonesië en India.


Gerelateerd aan Latin

latindenizen - language