Vertaling van Mrs

Inhoud:

Engels
Nederlands
Mrs, Ms {zn.}
mevr.
Mrs. Smith cleans that room.
Mevr. Smith poetst die kamer.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Mrs. Smith cleans that room.

Mevr. Smith poetst die kamer.

Please say hello to Mrs. Andreescu!

Doe de groeten aan mevrouw Andreescu!

Is Mrs. Smith an English teacher?

Is mevrouw Smith lerares Engels?

How do you do, Mrs. Jones?

Hoe gaat het met u, mevrouw Jones?

Mrs Ogawa is really good at tennis.

Mevrouw Ogawa is zeer goed in tennis.

Mr.../ Mrs. .../ Miss...

De heer…/ Mevrouw… / Juffrouw

Mrs. Ionescu, I'd like to ask you something.

Mevrouw Ionescu, ik zou u iets willen vragen.

Mrs. Klein is already in her eighties, but she's still very spry.

Mevrouw Klein is al in de 80, maar ze is nog heel kwiek.


Gerelateerd aan Mrs

Ms