Vertaling van abnormity

Inhoud:

Engels
Nederlands
abnormity, anomaly {zn.}
anomalie  [v]
onregelmatigheid [v]
afwijking  [v]
abnormality, abnormity {zn.}
misvorming [v]
abnormality, abnormity {zn.}
wanstaltigheid [v]
mismaaktheid [v]
abnormality, abnormity {zn.}
abnormaliteit
abnormality, abnormity {zn.}
abnormaliteit [v]
abnormality, abnormity {zn.}
abnormaliteit

Gerelateerd aan abnormity

anomaly - abnormality