Vertaling van ah

Inhoud:

Engels
Nederlands
ah, aha {tw}
ach
ah
ha
oh
och
ah {tw}
ach
och
woe, alas, oh dear, ah {bw.}
ach
wee

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Ah, that's much better.

Ah, dat is veel beter.

Ah, when will they meet again?

Ah, wanneer ontmoeten ze elkaar weer?

Ah! If I were rich, I'd buy myself a house in Spain.

Ah! Als ik rijk zou zijn, zou ik voor mezelf een huis kopen in Spanje.

Ah, if you can dub it, can I ask for a copy as well?

Ah, als je het kunt dubben, mag ik dan ook een kopie?


Gerelateerd aan ah

aha - woe - alas - oh dear