Vertaling van and

Inhoud:

Engels
Nederlands
and, both {vw.}
en

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

And now?

En nu?

Love and Peace.

Liefde en vrede.

Live and learn.

Leef en leer.

Come and help us.

Kom ons helpen.

And why is that?

En waarom is dat?

Yes and no.

Ja en nee.

And a little bread.

En een beetje brood.

Women and children first!

Vrouwen en kinderen eerst!

Goodbye, Bob and Nora.

Tot ziens, Bob en Nora.

He's tall and slim.

Hij is groot en slank.

He cried and cried.

Hij huilde en huilde.

Speak slowly and clearly.

Spreek langzaam en duidelijk.

Tom showered and shaved.

Tom douchte en schoor zich.

Live and let live.

Leven en laten leven.

Stop talking and listen.

Stop met praten en luister.


Gerelateerd aan and

both