Vertaling van around

Inhoud:

Engels
Nederlands
around, round {vz.}
rondom
om ... heen
about, abroad, around {bw.}
daaromheen
eromheen
in het rond
ongeveer 
rondom
throughout, around {vz.}
door heel de
door heel het
het hele ... door


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

It's just around the corner.

Het is net om de hoek.

Everything around him is gray.

Alles rondom hem is grijs.

He looked around the room.

Hij keek de kamer rond.

He eats around the clock.

Hij eet de klok rond.

We walked around the pond.

We wandelden rondom de vijver.

The moon moves around the earth.

De maan draait rond de aarde.

The bakery is around the corner.

De bakkerij is om de hoek.

Christmas is just around the corner.

Het is bijna kerst.

I want to travel around the world.

Ik wil rond de wereld reizen.

I'd like to sail around the world.

Ik zou graag rond de wereld zeilen.

I'll show you around the city.

Ik zal je de stad laten zien.

There are no houses around here.

Er zijn hier geen huizen in de buurt.

The moon revolves around the earth.

De maan draait rond de aarde.

I looked around for a mailbox.

Ik keek om me heen, op zoek naar een brievenbus.

Watch out for thieves around here.

Pas op voor dieven in deze omgeving.


Gerelateerd aan around

round - about - abroad - throughout