Vertaling van aware

Inhoud:

Engels
Nederlands
aware, conscious, lucid {bn.}
bewust 
welbewust
aware, cognisant, cognizant {bn.}
competent
aware, mindful {bn.}
gedachtig

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Why was I not aware of this?

Waarom was ik hier niet van op de hoogte?

He is aware of his danger.

Hij is zich van het gevaar bewust.

Are you aware that Tom doesn't like you?

Heb je door dat Tom je niet aardig vindt?

As far as I am aware, there were no problems during the first semester.

Voor zover ik weet waren er geen problemen tijdens het eerste semester.

Undoubtedly, people were well aware of local resistance and financial shortages.

Ongetwijfeld was men zich terdege bewust van lokale weerstand en financiële tekorten.

Let us be fully aware of all the importance of this day, because today within the generous walls of Boulogne-sur-Mer have met not French with English, nor Russians with Polish, but people with people.

Laten we ons wel bewust zijn van het belang van deze dag, want vandaag kwamen binnen de gastvrije muren van Boulogne-sur-Mer geen Fransen samen met Engelsen, geen Russen met Polen, maar mensen met mensen.


Gerelateerd aan aware

conscious - lucid - cognisant - cognizant - mindfulempowered