Vertaling van badly

Inhoud:

Engels
Nederlands
badly, evilly, ill {bw.}
slecht 

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I miss you badly.

Ik mis je ontzettend.

Tom was badly beaten up.

Tom was ernstig in elkaar geslagen.

We will miss you badly.

We zullen je heel erg missen.

My arm is hurting badly.

Mijn arm doet vreselijk pijn.

The girl was badly injured in the traffic accident.

Het meisje was zwaar verwond in het verkeersongeluk.

Tom cut his finger and it's bleeding pretty badly.

Tom heeft in zijn vinger gesneden en het bloedt behoorlijk.

We have to rush him to the hospital, he is badly injured.

We moeten hem dringend naar het ziekenhuis brengen, hij is zwaar gewond.

She was very embarrassed when her child behaved badly in public.

Ze schaamde zich heel erg toen haar kind zich erg misdroeg in het openbaar.


Gerelateerd aan badly

evilly - ill