Vertaling van dark

Inhoud:

Engels
Nederlands
dark, dim {bn.}
donker 
duister
bleak, dark, dismal, dreary, dim, gloomy, obscure {bn.}
donker 
somber
obscure, arcane, esoteric, dark {bn.}
donker 
obscuur
onbekend
menacing, threatening, dark, dire, grim, intimidating, ominous {bn.}
dreigend
bedreigend
darkness, murk, dark, obscurity {zn.}
donker  [o]
duister [o]
duisterheid
donkerte
obscuriteit
duisternis  [v]
It's very dark.
Het is heel donker.
Bats usually fly in the dark.
Gewoonlijk vliegen vleermuizen in het duister.
dismal, sad, miserable, dark, gloomy, grim, lugubrious, sorrowful {bn.}
droef
bedroefd 
droevig 
treurig
verdrietig


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

It's very dark.

Het is heel donker.

The sky is getting dark.

De lucht wordt donker.

The Japanese have dark eyes.

Japanners hebben donkere ogen.

It is getting dark outside.

Het wordt donker buiten.

He always wears dark glasses.

Hij draagt altijd een donkere bril.

Cats can see when it is dark.

Katten kunnen in het donker zien.

Cats can see in the dark.

Katten kunnen in het donker zien.

Children are sometimes afraid of the dark.

Kinderen zijn soms bang van het donker.

Bats usually fly in the dark.

Gewoonlijk vliegen vleermuizen in het duister.

A cat can see in the dark.

Katten kunnen in het donker zien.

I have a fear of the dark.

Ik ben bang voor het donker.

You had better not go after dark.

Je kan beter niet weggaan, nadat het donker geworden is.

A good deed lightens a dark world.

Een goede daad verlicht een donkere wereld.

Cats can see even in dark places.

Katten kunnen zelfs op donkere plaatsen zien.

Somebody called my name in the dark.

Iemand riep mijn naam in het duister.


Gerelateerd aan dark

dim - bleak - dismal - dreary - gloomy - obscure - arcane - esoteric - menacing - threatening - dire - grim - intimidating - ominous - darkness