Vertaling van economy

Inhoud:

Engels
Nederlands
economy {zn.}
economie  [v]
volkshuishoudkunde
zuinigheid  [v]
spaarzaamheid [v]
The Japanese economy developed rapidly.
De Japanse economie ontwikkelde zich vrij snel.
We hold that economy will soon improve.
Wij stellen dat de economie beter zal worden.
economy, saving {zn.}
uitsparing [v]
besparing  [v]
economy, saving {zn.}
bezuiniging [v]
uitwinning [v]
besparing  [v]
economy, saving {zn.}
ombuiging [v] (de ~)
uitsparing [v] (de ~)
bezuiniging [v] (de ~)
economy, saving {zn.}
economie [v] (de ~)
The Japanese economy grew by 4% last year.
De Japanse economie is vorig jaar met 4 % gegroeid.
The devaluation of the currency dealt a crippling blow to the nation's economy.
De devaluatie van de munt was een zware tegenslag voor de economie van het land.
economy, saving {zn.}
kostenbesparing [v] (de ~)

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The Japanese economy developed rapidly.

De Japanse economie ontwikkelde zich vrij snel.

We hold that economy will soon improve.

Wij stellen dat de economie beter zal worden.

The Japanese economy grew by 4% last year.

De Japanse economie is vorig jaar met 4 % gegroeid.

The devaluation of the currency dealt a crippling blow to the nation's economy.

De devaluatie van de munt was een zware tegenslag voor de economie van het land.

“The economy has opened up a faultline in the Atlantic,” announces La Stampa, reporting on the impact of recent remarks by Barack Obama which imply that the poor management of the Eurozone crisis is to blame for the feeble outlook for growth in the US.

“De economie drijft landen aan weerszijden van de Atlantische Oceaan uit elkaar”: zo vat La Stampa de gevolgen samen van recente uitspraken van Barack Obama. Daarin beweerde de Amerikaanse president dat de magere groeiperspectieven van de Verenigde Staten toe te schrijven zijn aan de slechte wijze waarop de eurocrisis wordt bestreden.


Gerelateerd aan economy

savingchasteness - arrangement