Vertaling van electric

Inhoud:

Engels
Nederlands
electric, electrical {bn.}
elektrisch 
electric, electrical {bn.}
elektrisch
statisch
electric, galvanic, galvanising, galvanizing {bn.}
galvanisch
electric, electrical {bn.}
elektrisch

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

This clock is electric.

Dit uurwerk is elektrisch.

Edison invented the electric lamp.

Edison heeft de elektrische lamp uitgevonden.

I spilled jam on the electric outlet and there was a short circuit.

Ik knoeide jam op het stopcontact en toen was er kortsluiting.

We have new data about production and sale of electric fly swatters worldwide.

We hebben nieuwe gegevens over productie en verkoop van elektrische vliegenmeppers wereldwijd.


Gerelateerd aan electric

electrical - galvanic - galvanising - galvanizing