Vertaling van familiar

Inhoud:

Engels
Nederlands
colloquial, familiar, informal {bn.}
familiaar
gemeenzaam
vertrouwd
vertrouwelijk
well-known, classic, familiar {bn.}
bekend 
vertrouwd

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

After listening to an Arabic song for ten seconds, Dima finally heard a familiar voice say, "As-Salamu Alaykum!"

Nadat hij tien seconden lang naar een Arabisch liedje had geluisterd, hoorde Dima eindelijk een bekende stem zeggen: "As-salamoe aleikoem!"

After listening to an Arabic song for twenty seconds this time - for if he listened for ten this would be a duplicate sentence - Dima finally heard a familiar voice say, "As-Salamu Alaykum!"

Nadat hij ditmaal twintig seconden lang naar een Arabisch liedje had geluisterd - want als hij tien seconden lang had geluisterd, zou dit een dubbele zin zijn - hoorde Dima eindelijk een bekende stem zeggen: "As-salamoe aleikoem!"

Turmeric has been a familiar substance in the West since antiquity and has been used in India as a spice since time immemorial.

Kurkuma is in het Oosten bekend sinds de oudheid en wordt al lange jaren door de Indiërs als kruid gebruikt.


Gerelateerd aan familiar

colloquial - informal - well-known - classic