Vertaling van fifteen

Inhoud:

Engels
Nederlands
fifteen {telw.}
vijftien 

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

It cost less than fifteen dollars.

Dit kostte minder dan vijftien dollar.

It was less than fifteen dollars.

Dit kostte minder dan vijftien dollar.

My father is only fifteen years old.

Mijn vader is maar vijftien jaar.

On the moon I would weigh only fifteen kilos.

Op de maan zou ik maar vijftien kilo wegen.

Chestnuts have to be boiled for at least fifteen minutes.

Kastanjes moeten minimaal een kwartier gekookt worden.

The train is made up of fifteen cars.

De trein bestaat uit vijftien wagons.

When I was working for a public school, I had ten-fifteen students in a class.

Toen ik op een openbare school werkte, had ik tien-vijftien leerlingen in de klas.

I've opened many Facebook and Twitter accounts since 2008. I now have six Facebook accounts and fifteen Twitter accounts.

Ik heb veel Facebook- en Twitter-accounts aangemaakt sinds 2008. Ik heb nu zes Facebook-accounts en vijftien Twitter-accounts.