Vertaling van from here

Inhoud:

Engels
Nederlands
from here, hence {bw.}
hiervandaan
vanhier

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Is it far from here?

Is het hier ver vandaan?

Mt Fuji can be seen from here.

Men kan van hieruit de Fuji zien.

His house is not far from here.

Zijn huis is niet ver van hier.

Mt. Fuji can be seen from here.

Men kan van hieruit de Fuji zien.

How far is it from here?

Hoe ver is het van hier?

I'm not from here

Ik kom hier niet vandaan

It's far from here

Het is ver hiervandaan

Please move this stone from here to there.

Verplaats alsjeblieft deze steen van hier naar daar.

How far is it from here to Ueno?

Hoe ver is het van hier naar Ueno?

How far is it from here to that station?

Hoever is het van hier naar het station?

Her house is a few kilometers away from here.

Haar huis staat een paar kilometer hiervandaan.

I want a boat that'll take me far away from here.

Ik wil een boot die me hier ver vandaan zal brengen.

How long does it take from here to your house by bike?

Hoe lang is het fietsen van hier naar jouw huis?


Gerelateerd aan from here

hence