Vertaling van front

Inhoud:

Engels
Nederlands
front {zn.}
voorzijde
voorkant
battlefront, front, frontage {zn.}
front [o]
voorzijde
voorkant
gevel 
Nothing new on the Western Front.
Van het westelijk front geen nieuws.
front {zn.}
gevel [m] (de ~)
front, movement, social movement {zn.}
beweging [v] (de ~)
front {zn.}
voorpand
front {zn.}
front [o] (het ~)
front {zn.}
kopzijde
front {zn.}
stroman
front {zn.}
schouwburgzaal
battlefront, front, front line {zn.}
frontlijn [m] (de ~)
frontlinie [v] (de ~)
figurehead, front, front man, nominal head, straw man, strawman {zn.}
stropop [m] (de ~)
stroman [m] (de ~)
forepart, front, front end {zn.}
voorkant [m] (de ~)
front [o] (het ~)
voorzijde [m] (de ~)
forepart, front, front end {zn.}
voorstuk


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Let's meet in front of the theater.

Laten we elkaar ontmoeten voor het theater.

Nothing new on the Western Front.

Van het westelijk front geen nieuws.

Please wait in front of Room 213.

Gelieve te wachten voor kamer 213.

There is a strange man in front of the house.

Er staat een vreemde man voor het huis.

There is a bookstore in front of my house.

Voor mijn huis bevindt zich een boekhandel.

She embarrassed me in front of my friends.

Ze zette me voor schut voor mijn vrienden.

The women are in front of a library.

De vrouwen staan voor de bibliotheek.

All of a sudden, three dogs appeared in front of us.

Plotseling verschenen er drie honden voor ons.

Moreover, when viewed from the side, the front teeth are protruding.

Bekeken van de zijkant, steken de tanden bovendien naar voren.

I wash my car in front of the house without any problems.

Ik was de auto voor het huis zonder problemen.

I can swim on my front but not on my back.

Ik kan op mijn buik zwemmen, maar niet op mijn rug.

Form a line one meter away from the one in front of you.

Vorm een rij die één meter ver is van de rij voor jou.

I saw a big dog lying in front of Mr. Hill's house.

Ik zag een grote hond die voor meneer Hills huis lag.

The female student that sat in front of the teacher is from Germany.

De vrouwelijke studente die voor de leraar zat komt uit Duitsland.

He cleared the road in front of his house of snow.

Hij maakte de straat voor zijn huis sneeuwvrij.