Vertaling van guilty

Inhoud:

Engels
Nederlands
guilty, to blame {bn.}
schuldig
guilty, hangdog, shamed, shamefaced {bn.}
schuldbewust
berouwvol
bezwaard
boetvaardig
rouwmoedig

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I feel guilty.

Ik voel me schuldig.

He is guilty of murder.

Hij is schuldig aan moord.

He was found guilty of murder.

Hij werd schuldig bevonden aan moord.

As far as I know, he's guilty.

Voor zover ik weet, is hij schuldig.

Conchita felt guilty for ruining Tom and Mary's relationship.

Conchita voelde zich schuldig dat ze Toms en Mary's relatie had verpest.

It cannot be denied that he is guilty.

Het kan niet ontkend worden dat hij schuldig is.

If he is innocent, then his wife is guilty.

Als hij onschuldig is, dan is zijn vrouw schuldig.

The news article painted the defendant as a guilty man, even though he had been proven innocent.

Het nieuwsbericht beeldde de verdachtte als schuldig af, hoewel hij onschuldig bevonden was.

It seemed the quarrel would finally be talked out, when Mark added fuel to the fire by bringing up the question of who was guilty.

Het leek erop dat de ruzie eindelijk uitgepraat zou worden, toen Mark olie op het vuur gooide door te beginnen over de vraag wie de schuldige was.


Gerelateerd aan guilty

to blame - hangdog - shamed - shamefacedconscious