Vertaling van guitar

Inhoud:

Engels
Nederlands
guitar {zn.}
gitaar 
Ken has a guitar.
Ken heeft een gitaar.
He plays the guitar well.
Hij speelt goed gitaar.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Ken has a guitar.

Ken heeft een gitaar.

He plays the guitar well.

Hij speelt goed gitaar.

John can't play the guitar.

Jon kan geen gitaar spelen.

My hobby is playing the guitar.

Mijn hobby is gitaar spelen.

John can not play the guitar.

Jon kan geen gitaar spelen.

Ask Tom to bring his guitar.

Vraag Tom zijn gitaar mee te nemen.

I wish I could buy that guitar.

Ik wou dat ik die gitaar kon kopen.

My older sister plays the guitar well.

Mijn oudere zus speelt goed gitaar.

That guitar is too expensive for me to buy.

Die gitaar is zo duur dat ik ze niet kan kopen.

If that guitar weren't so expensive, I could buy it.

Als die gitaar niet zo duur zou zijn, zou ik ze kopen.

I want you to play the guitar for me.

Ik wil dat ge gitaar speelt voor mij.