Vertaling van her

Inhoud:

Engels
Nederlands
her {bez. vnw.}
haar 
heur
'r
d'r
hare
her, his, its, their {bez. vnw.}
haar 
hun 
zijn 
heur
z'n
'r
d'r

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

She lost her money, her family, her friends.

Ze heeft haar geld, haar familie en haar vrienden verloren.

I gave her her dictionary back.

Ik heb haar haar woordenboek teruggegeven.

He gave her her first kiss.

Hij gaf haar haar eerste kus.

Can you distinguish her from her sister?

Kunt ge haar onderscheiden van haar zus?

Her son meant everything to her.

Haar zoon betekende alles voor haar.

Everyone likes her.

Iedereen houdt van haar.

Her speech was excellent.

Haar toespraak was uitmuntend.

He loves her.

Hij houdt van haar.

She opened her eyes.

Ze deed haar ogen open.

Her puppy is clean.

Haar puppy is schoon.

Her skin burns easily.

Zij verbrandt snel.

Betty killed her mother.

Betty vermoordde haar moeder.

I don't know her.

Ik ken haar niet.

Send her my regards.

Doe haar de groeten van me.

Her cheeks were red.

Haar wangen waren rood.


Gerelateerd aan her

his - its - their